آدرس: شیراز – چهار راه هوابرد – ابتدای بلوار استقلال – جنب گل فروشی گلکده صبوری - پلاک 30 .
تلفن: 38213164-071
فاکس: 38213071-071
همراه: 09173118718 - 09177377686
پست الکترونیکی:info@rastin-ups.com